เสี้ยวชีวิตหนึ่งของ นายหาญ ที่ก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อ