แด่ผู้กล้า ! ...ผู้ปิดทองหลังพระ


หลับเถิดปวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัย ขอร่วมไว้อาลัยกับ เพื่อนๆ น้องๆ
ร่วมอาชีพ จงสู่สุคติสรวงสวรรค์ในสัมปรายภพที่ดี
ตราบชั่วนิรันดรเทอญ...(นายหาญ)